Изразяване на цикличност във времето с 每 měi „всеки/всяка/всяко/всички“