Обозначаване на бъдещо време с модалния глагол 会/會 huì