Отбелязване, че дадено действие не се е състояло в миналото