Отбелязване, че дадено действие се е случвало пак в миналото: 又 yòu глагол 了 le