Фокусиране върху детайл на минало събитие с 是. . . 的 shì . . . de