Уточняване на продължителността на дадено действие с фраза за продължителност