Подчертаване на продължителността на дадена ситуация или състояние