Изразяване на контраст: Разполагането на свързващите думи