Изразяване на контраст: Относителен ред на подредба в контрастиращите изречения