Отразяване на контраст: Наречия, които задължително трябва да се намират преди [предложна фраза +] глагол ИЛИ глаголна фраза