Контрастни наречия, които може да се срещат в началото на дадено изречение или преди даден глагол, или глаголна фраза