Квалифициране на изречение/твърдение с прилагателен или със статичен глагол