Изразяване на последователност - изразяване на връзката/взаимоотношението „преди“