Изразяване на последователност: взаимовръзката „след“ в единични, прости изречения