Показване, че дадено нещо се случва „само след като“ друго се е случило: последователност с наречието 才 cái