Отбелязване, че дадено събитие е настъпило първо, а друго се е случило след него