Показване на връзката „първо. . . след това . . .“