Показване на връзката „първо . . . и само тогава . . .“