Отбелязване на взаимовръзката „Веднага щом/Веднага след като . . . то . . .“