Отбелязване, че две действия се случват по едно и също време 39.2Фокусиране върху всяко от тях поотделно