Отбелязване, че две действия се случват в една и съща времева рамка