Описване на субект с две качества, които съществуват едновременно