Причина-следствие/причина-резултат: Изпускане на свързващи думи