Причина-следствие/причина-резултат: Въвеждане на причина или основание