Причина-следствие/причина-резултат: Въвеждане на ефект или резултат