Причина-следствие/причина-резултат: Питане за причини и основания