Изрзяване, че даден обект се намира или не се намира на дадено място