Използване на начините/средствата за транспортиране в изречения, които се отнасят до определена дестинация