Последно въведени
опростена форма: 生产
тълкование: 1) раждам; ражда се
2) произвеждам; производство; производствен; производителен

опростена форма: 有限
тълкование: ограничен, лимитиран;

опростена форма: 大连
тълкование: гр. Далян (пров. Ляонин, КНР)

опростена форма: 密码
варианти на превод: 譯解密碼 разшифровам, декодирам
тълкование: парола; шифър (телеграфен); секретен код; шифрован

опростена форма: 农历
тълкование: Лунният китайски календар

опростена форма: 万用表
тълкование: мултицет;
мултимер;

опростена форма: 数字万用表
тълкование: цифров мултимер;
цифров мултицет;

опростена форма: 重命名
тълкование: преименуване; преименувам;

опростена форма: 危险
тълкование: опасност; риск; опасен

опростена форма: 客厅
тълкование: 1) гостна, приемна
2) пасажерски салон
3) всекидневна