Zhongbaotong.com - китайско-български речник онлайн
 
Условия за използване на сайта zhongbaotong.comКато използвате интернет-страницата zhongbaotong.com Вие се съгласявате със следните условия и правила:- Ние не събираме никаква уникална информация за посетителите на уебсайта освен ако потребителите не предоставят съзнателно и изрично такава информация. Нашата система може да събира единствено статистическа информация, необходима за подобряване на сайта, например кои ключови думи най-често се използват с ключовата дума „йероглифи“. Имайте предвид, че ние можe да разкрием ваши лични данни ако законът или властите ги изискват.- zhongbaotong.com няма при никакви обстоятелства да носи отговорност за щети на трети лица, забавяния или нарушения при работата, причинени директно или индиректно от форсмажорни обстоятелства или сили и причини извън нашия контрол.- zhongbaotong.com няма при никакви обстоятелства да носи отговорност за материални или нематериални щети на трети лица, свързани с неточна или погрешна информация, получена от настоящия сайт. Използването и прилагането на информацията от настоящия сайт е изцяло отговорност на потребителите.- Ако имате допълнителни въпроси може да ги зададете на имейл адрес admin@zhongbaotong.com.